Personliga resurser

Olika psykologer talar om olika mängder av personliga resurser. Vissa säger åtta, vissa tolv. Ju fler resurser en person har anslutit, desto mer trygghet kommer hen att känna i sitt liv. Ju fler av de anslutna har hen ”pumpat upp”, desto bättre. Knappast att någon kan ansluta och ”pumpa upp” alla 12 resurser, men det är inte ens nödvändigt.

Det är värt att försöka ”haka på” varje resurs, ju mer desto bättre. Men du behöver inte ansluta alla. Vi har alla 12 resurser här:

 1. Image (utseende)
 2. Ekonomi
 3. Vetenskap
 4. Familj
 5. Konst
 6. Hälsa
 7. Kärlek
 8. Sex
 9. Altruism
 10. Arbete
 11. Vänskap
 12. Trans (religion, meditation mm.)

Arbetet är den viktigaste resursen för alla. Sedan familj, utseende och kärlek. Du kan föreställa dig en korsformad sekvens.


1. Arbete (nytta som en person ger till samhället och därför har en viss position i det)

2. Familj (krets av släktingar som hen delar vardag och egendom med)

3. Bild (personens bild, fysisk och mental, hur andra människor ser henen och hur hen ser sig själv)

4. Kärlek ( romantisk relation med en annan person, som man anser vara ens andra halva, en del av sig själv)

Arbetet med att till exempel ansluta resurser gör en person inte bara starkare, utan det är den enda effektiva livslinjen mot olika beroenden.

Personen är mindre benägen för missbruk (kärlek eller droger) om hen har någon aktivitet, en passion, något som ger henen energi och glädje. Det kallas för ”intern resurs”, en sådan resurs kräver ingen ansträngning, det vill säga den förbrukar ingen energi. Tvärtom – den ger personen energi. Resursen lockar alltid personens uppmärksamhet, hen gillar att hantera den. Personen kommer automatiskt att spendera mindre tid på andra saker (till exempel giftiga förhållanden 🙂). Följaktligen kommer den interna resursen att distrahera personen från andra frågor och i krissituationer blir det helt enkelt en livlina.

Det är vad jag menade när jag ibland skrev om de olika styrkekällor som varje människa borde ha. Om det saknas sådana källor, om den enda källan till mänsklig styrka är en romantisk relation – kommer denna att sluta mycket snabbt. Eftersom en sådan person blir en olägenhet för sin partner. Om du inte har din egen styrkekälla saknar du en ryggrad. Du kommer att flytta all din börda på din partner och förhållandet slutar mycket snabbt. Gränser får inte slås samman eftersom båda borde vara ett eget självständigt subjekt (inte ett objekt! 🙂) och leva sitt eget intressanta liv. Först då har vi chansen till en värdefull och hälsosam romantisk relation.

Den andra personen behöver även att henens intressen beaktas. Först då är det möjligt att ansluta henen. Om vi ​​misslyckas – uppenbarligen är vår själviskhetsnivå högre än acceptabel, dessutom saknar vi egna gränser och vi ser inte andra människors gränser.

Exempelvis vill vi skapa en vänskaplig eller romantisk relation med någon. Man bör då komma ihåg att om vi inte får rollen som en expert, ska vi helt enkelt inte ge personen våra värdefulla” råd. Eller att påtvinga henen din närvaro eller uppmärksamhet. Här är gränsfrågan aktuell.

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: