Hur bygger man starka gränser

Endast de människorna som älskar sig själva har starka gränser. De som är mamma och pappa för sig själv. Som inte är beroende av åsikter från andra människor, även de som de respekterar. De för vilka deras EGNA åsikter är avgörande.

Ha alltid din EGEN åsikt om dig själv.

Om man inte har en egen stabil åsikt om sig själv – ersätts den av åsikter från andra människor. Det spelar ingen roll om de är positiva eller negativa. Du får inte låta någon annans åsikt ersätta din egen. Du får inte tillåta dig att ta emot någon annans positiva energi (det vill säga tomma kalorier), och du får inte ändra på dig eller oroa dig för en negativ åsikt.

Detta kan du lära dig även om du hela ditt tidigare liv hade varit mycket beroende av vad någon skulle säga eller tänka om dig. Om en person bryr sig om andras åsikt utan att ha sin egen, är det som om hen inte alls existerar. Endast en positiv åsikt om henen kan ge henen kortvarig komfort, glädje och energi. När detta slutar (mycket snabbt) uppkommer hunger. När allt kommer omkring, denna person vet inte hur man ”matar” sig själv, hen måste hela tiden be om godkännande. Hen vet inte om hen gör rätt eller fel, utan föredrar att fråga om andra människors åsikter. Att be om andras åsikter är det att vänta på att andra ska reagera på ditt beteende. Till exempel vänta på ett SMS-svar, om samtalaren under samtalet verkar avbryta dialogen utan att svara.

Att ha fasta gränser innebär att älska sig själv och ha sin egen åsikt, att inte vara beroende av andras reaktioner. Vänta inte på något svar över huvud taget. Spelar ingen roll om svaret kommer eller inte, det finns alltid något att göra ändå, och du talar för att uttrycka vad du tycker, inte för att få applåder eller engagera dig i diskussioner och börja bevisa något.

En person med bra gränser försöker aldrig övertyga någon om något eller bevisa någonting för någon.

Hur ska man göra för att älska sig själv? Hur blir du stöd för dig själv för att låta någons åsikt flyga bort utan att fånga dig? Till att börja med måste du lära dig att inte lägga din energi utanför utan att rikta den inåt. Energi ges bort när du delar med andra allt du gör eller till och med det du tänker på. Många gör just det, de lever som om de tänkte högt. De skyndar sig för att diskutera med andra varje rörelse, varje tvivel och varje plan. De delar alla sina känslor och tankar med andra människor som om det vore en skatt som måste delas för att göra andra lyckliga. Våra tankar, planer, rädslor mm är inga juveler. En åsikt som ingen frågar efter är inte heller någon skatt.

En person som älskar och respekterar sig själv, som har styva och tydligt definierade gränser, brukar inte informera andra om sina känslor eller tankar. Hen brukar inte prata utan att bli ombedd om henens åsikt. En person som älskar och respekterar sig själv är mest intresserad av sitt eget liv, som är så varierat att hen inte har tid eller lust att rätta till eller kritisera andra människor. Och tvärtom – människor som kritiserar andra älskar inte sig själva, därmed deras villighet att kritisera andra.

Förresten, kvinnor som inte gillar en enda man har problem med självacceptans. Även om det kan också vara rädsla för relation, när en person är rädd för att bli skadad och därför vägrar engagera sig. Den mänskliga psyken är vår tjänare, den ger oss alltid det vi ber om. Vill vi inte engagera oss – gillar vi inte någon.

Att oroa sig för andras kritik är att inte älska sig själv, men inte bara det. Behovet av acceptans och beröm från andra betyder också att du inte älskar dig själv. Positiv feedback är ibland trevlig, men inget annat än det. Du får inte göra något i ditt liv bara för att få positiv omdöme. Du ska bara göra det DU anser vara lämpligt, det DU vill. Även om du gör ett misstag (vilket är vanligt och naturligt) är det bättre än ängslan för att agera av rädsla för kritik. Lär dig att tillåta dig själv att göra misstag (inga framsteg utan dem, det är normalt) och låt bli drogen – andras gillande. Faktum att någon tänker annorlunda är inte något argument för en person som respekterar sig själv. Även om alla tänker annorlunda är det inget argument för att ändra din ställning. Endast en man trodde att jorden kretsade kring solen, alla andra trodde motsatsen… Ryggraden byggs när man lugnt lyssnar på andras åsikter och inte försöker bevisa något eller ändra sig själv. Om man känner att något saknas henen, hen försöker fixa det själv, men det är henens vilja.

En person som inte älskar sig själv, älskar inte eftersom inuti henen själv saknas kärleken. En sådan person existerar tack vare kärleken utifrån (vanligtvis illusorisk). Att lära sig för betyg och inte för kunskap – det är just att inte älska dig själv. Förresten, de bästa betygen ges till de som lär sig för någon annan, dessa är potentiella löntagare. Någon som arbetar för sig själv försöker inte lära sig för utvärdering, utan för att kunna veta.

Att älska sig själv är inte att träna för att posta ett trevligt foto på Instagram och få applåder för det utan för att vara frisk. Att älska sig själv är att sluta förklara sig, inte behöva bevisa eller övertyga. Att älska sig själv är att sluta bli arg när någon inte svarar, att inte bry sig om det.Att utveckla våra egna interna resurser och bygga oss själva börjar när vi slutar förvänta oss reaktioner på våra handlingar. När vi inte är irriterade för brist på reaktion eller om reaktionen inte är som vi förväntade oss. Det är då ens egen hög självkänsla och självrespekt börjar visa sig i alla våra relationer. För att du vill vara vacker i dina egna ögon, inte i andras.

Detta betyder inte att folk kommer att sluta döma dig. När du gör något kommer du alltid att dömas, men ditt eget välbefinnande kommer inte längre bero på andras bedömningar. Positiv kritik från andra människor bör bara informera oss, inte vara någon energikälla. Om vi ​​gör något bra ser vi att det vi gör ger glädje, är väl utvärderat, då är det ok. Informationen har accepterats. Att ha självrespekt och hög självkänsla innebär att du bara gör vad du vill göra själv. Inte vad någon annan skulle vilja att vi skulle göra, även om de berömmer oss för det.

”Med samma måttet, mätt beröm och kritik. Argumentera inte med en dåre ” – A Pusjkin Monument

Många ställer frågan ”hur bygger man en stabil och genomgående hög självkänsla?” Detta är viktigt eftersom självkänsla är människans motor och energikälla. Det är självkänslan som ansvarar för hur stark, glad och fullbordad känner sig personen.

Du kan bygga din egen höga självkänsla genom att:

1) inte lägga skulden på andra (ha ett internt kontrollområde)

2) stärka dina egna gränser

3) reagera på andra människors åsikt som vanlig information. Denna information kan vara användbar, skadlig eller överflödig, du bestämmer själv hur det är för dig. Endast vi själva kan bedöma oss själva, bara vi själva ansvarar för våra egna liv.

Självkritik kan skilja sig från eller hålla med andra människors kritik. Men dessa två kritikers överensstämmelse borde vara slumpartad. Stödet för dina åsikter måste du leta i dig själv och i din egen självkänsla. Därför är det viktigt att vara realistisk om sitt eget beteende och ändra det bara efter egna behov. Se på dina misstag utan panik. ”Här gjorde jag rätt, och här hade jag fel. Det är helt okej, det blir bara lärdom för framtiden. Jag kommer att förbättra mig, men jag behöver inte titta bakåt”. Det borde vara din inställning till allt. Då får man en annan nivå att vara. En nivå som har i sig oändlig styrkekälla. Den blir oändlig när den kommer inifrån oss själva.

Du bör döma dig själv som om du dömde någon annan. När du ser dina misstag och brister behöver du inte känna dig skyldig eller skämmas. Skuldkänslor och skam är skadliga, många torterar sig själv i flera år, helt i onödan. Du bör i stället dra slutsatser och koncentrera dig på att bygga upp dina resurser.

Du börjar med små saker: du gjorde något bra och du skryter inte med det. Du måste lära dig att söka acceptans, beröm eller kritik enbart hos dig själv. Du måste lära dig att bedöma dig själv och du får inte överlämna denna rätt till andra människor. Du kan inte sätta andra på en piedestal och kasta dig själv vid någons fötter. Annars kommer andra att göra detta mot dig. Människor läser våra attityder gentemot oss själva och börjar behandla oss på samma sätt.

Om man har några intressanta planer eller idéer är det inte värt att berätta för andra. Det är inte värt att prata om alla dina tankar, om ångesten eller om tvivlet. Det är svårt, jag vet. Men det är värt att hålla det för dig själv och med små steg gå mot målet.

Många människor lever som om de inte hade några gränser. De delar alla sina tankar, alla känslor, varje plan eller tvivel. Om de delar det med någon och de inte får svar mår de dåligt. Dialogen fortsätter i deras eget huvud. De kan inte sluta tänka på det, för de har ingen aning om hur man bygger gränser. De kommer bara fortsätta klaga på sina liv och kritisera andra, medan de letar efter någon att hålla sig till.

Det är dags att bygga dig själv, skulptera dig själv, skapa kontakt med dig själv. Då kan du leta efter stöd inom dig själv. Så länge gränserna är ihåliga, så länge du vill ge råd och kritisera andra, eller tvärtom, fråga om andras åsikt – så länge kommer du inte ha den viktigaste personen i ditt liv – dig själv.

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: